Regenwater wijkgebouw ‘de Schoppe’ niet meer in riool

Geraldine Milius

Vrijdag 27 september om 14.30 uur wordt de regenwaterafvoer van wijkgebouw ‘de Schoppe’, van Wijkvereniging ’t Hooiland afgekoppeld van het riool. Wethouder Bart Porskamp zorgt voor de officiële handeling.

 Na afkoppeling wordt het regenwater opgevangen in 2 grote regentonnen. Dit water kan worden gebruikt om de planten in de ontmoetingstuin rondom de Schoppe te begieten. De overige regenwaterafvoeren worden zo uitgevoerd dat de regen direct bovengronds in de borders loopt. Zo wordt het regenwater op het perceel geïnfiltreerd en loopt het niet weg via het riool. Daarmee wordt de grondwaterstand aangevuld en verdroging van de bodem tegengegaan.

Bewustwording klimaatverandering en duurzaamheid

In het weekend van 27, 28 en 29 september zijn de Hooilanddagen bij de Schoppe in Lichtenvoorde. Vrijdag 27 september staat in het teken van duurzaamheid. De afkoppeling van de regenwaterafvoer is voor de wijk een mooi voorbeeld van inspelen op klimaatverandering en duurzaamheid.

Basisscholen doen ook mee

De 2 in de wijk gevestigde vestigingen van basisschool De Leeuw doen mee aan een kleurwedstrijd. (De Leeuw is een samenwerkingsschool van de voormalige obs Het Hof en basisschool De Regenboog.) De leerlingen kunnen op 27 september hun kleurplaat inleveren, waarna de winnaar die middag bekend wordt gemaakt. De winnaar krijgt een regenton. Daarnaast gaan de leerlingen van groep 8 ook nog op excursie naar het Watermuseum in Arnhem.

De Schoppe en de ontmoetingstuin

De afgelopen 3 jaar heeft Wijkvereniging ’t Hooiland samen met de gemeente het terrein rondom wijkgebouw de Schoppe ontworpen en aangelegd. De Schoppe met omliggende tuin is het groene hart van wijk ‘t Hooiland. Een plek waar de wijkbewoners elkaar ontmoeten, kunnen bewegen, talenten kunnen laten zien en activiteiten kunnen organiseren. Er is ruimte voor sport, spel, muziek en cultuur. Zo is er een volleybal-/voetbalveld, een kleine arena waar activiteiten kunnen worden georganiseerd, een mooie moestuin en natuurlijk speeltoestellen voor de allerkleinsten.

Iedereen is op 27 september van harte welkom.

Thanks! You've already liked this
Geen reacties