Samenwerkingsovereenkomst Gemeente en De Marke

Geraldine Milius

Vandaag stemden b en w van Bronckhorst in met het voorstel om een samenwerkingsovereenkomst met De Marke aan te gaan. Proefboerderij De Marke werkt aan een nieuwe toekomst. Na 30 jaar gaat de proefboerderij verder als zelfstandig coöperatief Agro-Innovatiecentrum De Marke. De samenwerking met Wageningen University & Research blijft daarbij gewoon in stand. De samenwerking richt zich op ambassadeurschap, het faciliteren van ontwikkelingen en financiële deelname.

 

Ambassadeurschap en deelname

De samenwerking richt zich op wederzijds ambassadeurschap. De Gemeente Bronckhorst zal, samen met De Marke, collega-gemeenten in de Achterhoek interesseren voor participatievormen in De Marke. Hierover hebben collega bestuurders in de regio begin dit jaar gesproken. De reacties vanuit de regiogemeenten en de gemeente Lochem om samen te kijken naar vormen om kapitaal te genereren vanuit de lokale overheden waren positief. Het ontwerpbesluit tot deelname aan coöperatie De Marke met certificaten van € 5.000 wordt voorgelegd aan de raad.

Facilitator

Ook spreekt de gemeente met deze samenwerking uit dat ze zich actief zal inzetten om de ontwikkelingen te kunnen realiseren. Dit is bijvoorbeeld de inspanningsverplichting bij aanpassing van bestaande gebouwen of uitbreiding van stallen, het faciliteren van tijdelijke huisvesting voor studenten en nieuwe bedrijvigheid. Maar ook vormen van co-financiering van projecten en voorlichtingsactiviteiten zijn mogelijk met deze samenwerking. De Marke is op haar beurt samenwerkingspartner van de Gemeente Bronckhorst bij het realiseren van haar beleidsdoelen t.a.v. landbouw, milieu, natuur en landschap. Het aantrekken van jong talent en ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid (startups) hoort daar ook bij.

Kansen voor de Regio Achterhoek

Uitgangspunt is dat de doorontwikkeling van De Marke tot een veelzijdig agro-innovatiecentrum grote kansen biedt voor de Regio Achterhoek. De Marke heeft de potentie om haar huidige (inter-)nationale rol als koploper in kringlooplandbouw verder te versterken en te verbreden. Iets wat de Gemeente onderschrijft en graag ondersteunt in de ontwikkeling er naar toe en als een mooie kans voor de regio. De vervolgstap is om te kijken hoe de regiogemeenten financieel kunnen deelnemen in de nieuwe coöperatie, bijvoorbeeld door aanschaf van certificaten. Het voorstel van het college is om over te gaan tot aanschaf van 5 certificaten en dat wij de Raad de gelegenheid geven wensen of bedenkingen naar voren te brengen. Na de Raadsbehandeling zal het college hierover dan een definitief besluit nemen.

Over de Marke

De Marke  is koploper in kringlooplandbouw, natuur inclusieve landbouw en precisielandbouw. Er worden nieuwe vormen van leren in de praktijk ontwikkeld die toekomstige werkers in de sector vertrouwd maken met kringlooplandbouw. Daarnaast komt er een ‘innovatie hub’ die studenten van een breed scala van MBO-, HBO- en WO-opleidingen gaat koppelen aan projecten van De Marke en het Achterhoekse agro-bedrijfsleven. Door de samenwerking met CIVON in Ulft, De Steck in Doetinchem en de Achterhoekse maakindustrie wordt een uniek cross-sectoraal ‘innovatie-eco-systeem’ ontwikkeld. Hiermee wordt een boost gegeven aan het innovatief vermogen van de regio. De Marke wordt hierbij een van de ‘lanceerplatforms’ voor nieuwe bedrijvigheid met nieuwe startups en jong talent. De intensieve samenwerking tussen De Marke en Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) biedt een effectieve, praktijkgerichte infrastructuur om nieuwe kennis en kunde direct door te laten stromen naar de agrariërs in de regio. https://www.wur.nl/nl/locatie/locatie-De-Marke.htm

Thanks! You've already liked this
Geen reacties