Toplocatie Oost: Doetinchem bouwt door op stabiele, veelzijdige economie

Geraldine Milius

De gemeente Doetinchem wil de komende jaren haar economische positie en die van de regio Achterhoek verder verstevigen. En daar zijn alle mogelijkheden en een gedegen basis voor aanwezig. Dat is één van de conclusies die naar voren komt in het rapport ‘Doetinchem in bedrijf: op weg naar Toplocatie Oost’ die op 31 maart in het college is vastgesteld.

Dit rapport is tot stand gekomen na onderzoek van professor Gert-Jan Hospers van de stichting Stad en Regio. Hij onderzocht in samenwerking met het bedrijfsleven, maatschappelijke partners ende gemeente de kracht en de ontwikkelmogelijkheden van Doetinchem op economisch gebied. Het vaststellen van dit rapport is de eerste stap in een belangrijk economisch traject.

Diversiteit aan bedrijvigheid

Wethouder Economische Zaken Maureen Sluiter: ‘De kracht van de Doetinchemse economie is de diversiteit aan bedrijvigheid in onze gemeente. Wij zijn een evenwichtige en stabiele bedrijventerreinstad. Deze bedrijven zijn, naast bescheiden, veelal small giants; groots op allerlei manieren. Bijvoorbeeld in wat ze doen of welke afzetmarkt ze hebben. Tegelijkertijd zien we de behoefte aan groei, personeel en uitbreiding. Innovatie en ontwikkeling is daarbij ook belangrijk. Daarom is het nu een goed moment om de blik naar
buiten te verleggen.’

Juist nu verder bouwen

Uit het rapport blijkt dat Doetinchem een stabiele, betrouwbare economie heeft. Het belang hiervan wordt in tijden als deze, waarin we allen getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, maar al te duidelijk. Daarom is het voor Doetinchem zaak om niet stil te blijven zitten. We moeten die basis op orde houden en juist nu verder bouwen. En om te bouwen, zal Doetinchem buiten de grenzen moeten kijken. Want als er iets uit het rapport naar voren komt, dan is het wel dat de toekomstige groeifactoren van de Doetinchemse economie deels buiten de bedrijfsmuren, de gemeentegrenzen en de regio liggen. Met de juiste wil, het lef en de juiste handelingen, kan Doetinchem uitgroeien tot een zelfbewuste netwerkstad met een spilfunctie in het oosten van het land. Uiteraard vergt het realiseren van deze ambitie de nodige investeringen. Maar het wenkende perspectief is niets minder dan ‘Toplocatie Oost’.

Aanbevelingen

Om daadwerkelijk uit te groeien tot ‘Toplocatie Oost’, doet professor Gert-Jan Hospers in zijn rapport verschillende aanbevelingen. Deze richten zich onder andere op verder ontwikkelen van de verbinding met het onderwijs en op het boeien en binden van personeel in de brede zin van het woord, ook buiten de regio. Dit komt er op neer dat Doetinchem en haar bedrijven sterker geprofileerd kunnen worden. Andere aanbevelingen gaan over het inzetten op innovatie en het versterken van de netwerkkracht van Doetinchem. Doetinchem is een stad van de korte lijntjes, van ‘kennen en gekend worden’. Nu is het de tijd en de ambitie die lijntjes ook buiten de Achterhoek te leggen. Denk aan het intensiveren van relaties met onderwijsinstellingen in Oost Nederland. Zo kunnen bedrijven in contact komen met potentiële nieuwe werknemers.

Doetinchem legt de lat hoger

Wethouder Maureen Sluiter concludeert: ‘In het rapport Economische Toplocaties 2018 krijgt de gemeente Doetinchem het rapportcijfer 7,3. Met een aantal betrokken ondernemers hebben we geconcludeerd dat we de lat hoger mogen en kunnen leggen. En daar zullen we als gemeente samen met de ondernemers en andere betrokken partijen in de regio met elkaar de schouders onder moeten zetten. Concreet starten we daarom,samen met de ondernemingen en andere betrokken partners, met het opstellen van een economische agenda’.

Thanks! You've already liked this
Geen reacties