Meicirculaire werpt schaduw vooruit in Kadernota – Meerjarenperspectief zorgwekkend

Geraldine Milius

EMBARGO TOT DINSDAG 18 JUNI 2019 17.00 uur De recente inzichten van de meicirculaire 2019 zijn door het college van b&w direct meegenomen bij de presentatie van de Kadernota, waarin het bestuur de maatschappelijke opgaven bepaalt voor 2020 en verder. “Het meerjarenperspectief geeft een moeizaam financieel beeld”, zo begint wethouder Bulten de toelichting namens het […]

Thanks! You've already liked this
Geen reacties