ROVA definitief nieuwe samenwerkingspartner in beheer openbare ruimte Oost Gelre

Geraldine Milius

Gemeenteraad neemt unaniem besluit tot verwerving aandelen ROVA

De gemeenteraad van Oost Gelre heeft dinsdag 19 november unaniem ingestemd met de verwerving van aandelen ROVA. Deze verwerving is noodzakelijk om het beheer van de openbare ruimte in Oost Gelre per 1 januari 2020 over te kunnen dragen aan ROVA.  

 ROVA is al actief in Oost Gelre wat betreft de afvalinzameling. Het college ziet in ROVA de gewenste samenwerkingspartner voor de toekomst, aldus wethouder Bart Porskamp: “ROVA is een maatschappelijke onderneming waarvan de aandelen in handen van 23 gemeenten zijn, waaronder wij. Het is geen commercieel bedrijf maar een samenwerkingspartner. Daardoor zijn wij in staat regie te nemen op de dingen die wij belangrijk vinden. Zoals inwonerparticipatie, werkgelegenheid voor bijzondere doelgroepen of inspelen op ontwikkelingen ten aanzien van klimaat en duurzaamheid.

Uitvoering per 1-1-2020

Nu de raad akkoord is met de verwerving van aandelen ROVA kan de gemeente daadwerkelijk de overgang per per 1 januari 2020 uitvoeren. Op dat moment loopt de overeenkomst met Hacron Groen af, die tot nu verantwoordelijk was voor het beheer van de openbare ruimte. De inwoners zullen weinig van deze overgang merken, aldus de wethouder: “Het werk blijft hetzelfde en we gaan uit van hetzelfde kwaliteitsbeeld van de openbare ruimte. Maar de toekomst biedt meer kansen voor inwoners om met initiatieven te komen voor hun eigen omgeving. Ook in het sociaal domein liggen meer kansen, bijvoorbeeld het betrekken van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. ROVA kan daar nu vanuit een integrale aanpak een belangrijke bijdrage aan leveren. En daarmee ook een belangrijke bijdrage leveren aan de doelen die wij ons als gemeente stellen.”

 

Thanks! You've already liked this
Geen reacties