Nieuwe VO school in Vorden stap dichterbij

Anke Sitter

Deze inhoud is exclusief voor leden

Registreer of log in als je al lid bent, u kunt hier ook het artikel los aanschaffen

Voor het scenario nieuwe school en renovatie huidige sporthal aan ’t Jebbink zijn de mogelijke locaties voor een nieuwe school: Het Hoge (locatie huidige VO school, deze locatie is niet groot genoeg voor de combinatie), WVG-locatie Almenseweg, zoeklocatie rond de Shell of EMPO-Enkweg. De locaties worden de komende tijd nader onderzocht op geschiktheid.

Toekomstbestendig VO in Vorden van algemeen belang

Er is nog geen keuze gemaakt voor een scenario. Zowel de optie gecombineerde nieuwbouw van een VO school met een sporthal, als de optie nieuwe school en renovatie van de huidige sporthal zijn nog in beeld. Wethouder van onderwijs Paul Hofman: “De nieuwe school is belangrijk voor Vorden. Hier wil Het Kompaan hun nieuwe onderwijsvisie in de praktijk brengen. Hun visie gaat uit van een sterke verbinding met het lokale bedrijfsleven en doorgaande leerlijnen met het basisonderwijs en MBO. Leerlingen krijgen er kansen om al tijdens hun opleiding te leren en werken in een werkomgeving die bij hen past. En bedrijven kunnen talentvolle leerlingen uit de regio zo gemakkelijker aan zich te binden. Een combinatie met de sporthal biedt ook goede leer-werkmogelijkheden en kan efficiënt zijn onder meer omdat de huidige sporthal aan renovatie toe is en dan gebruiksruimten gedeeld kunnen worden. Wij realiseren ons dat de plek waar de nieuwbouw uiteindelijk komt veel impact heeft op direct omwonenden. Daarom is het belangrijk dat zij en andere betrokkenen in Vorden ons adviseren. De gemeente weegt alle belangen zorgvuldig af, maar zal uiteindelijk het algemeen belang de doorslag laten geven.“

Tandemgroep

School en gemeente krijgen bij het keuzeproces advies van een tandemgroep van vertegenwoordigers uit de Vordense samenleving. Deze bestaat uit de MR en Leerlingenraad van de school, de sporthalbeheerder, 4xV, VV Vorden, een vertegenwoordiging van bedrijven op ’t Werkveld, Dorpsbelang en omwonenden van een aantal mogelijke locaties. Inmiddels zijn verschillende overleggen geweest. Ook de tandemgroep onderschrijft het belang van een VO school en goede sporthalvoorziening in Vorden  en is enthousiast over de nieuwe onderwijsvisie. Verder zijn nieuwe en bestaande verbindingen tussen organisaties en de samenleving en behoud van het mooie dorpskarakter en groene omgeving voor zowel school en gemeente als de tandemgroep belangrijk. Over het scenario en mogelijke locaties leven verschillende voorkeuren in de tandemgroep. De school en de gemeente willen de tandemgroep zo spoedig mogelijk nog aanvullen met een vertegenwoordiging van het primair onderwijs, omwonenden van Het Hoge, de binnensportverenigingen en anderen die aangegeven hebben mee te willen denken.

Waarom de 4 locaties

Omdat nog niet alle factoren (denk aan kosten, belemmeringen op de locaties etc.) in beeld zijn, hebben b en w en het bestuur van VO Achterhoek nog geen keuze gemaakt voor een scenario. Zij vinden echter dat op basis van criteria als grootte van de locaties (past één of beide scenario’s er), goede bereikbaarheid voor gebruikers, de mogelijkheid om een locatie te verwerven van huidige eigenaren etc. wel dat de 4 genoemde locaties kansrijk zijn en nader onderzocht kunnen gaan worden. De overige 8 locaties die in beeld waren, vallen hiermee definitief af. Door dit besluit zijn de WVG-aanwijzingen voor de locaties Overweg en Oude Zutphenseweg ingetrokken.

Buitensport

In een eerder stadium is al besloten dat de nieuwbouw niet inclusief een nieuw sportcomplex voor VV Vorden wordt. Wel is het voorstel dat de school voor de buitensport gebruikt maakt van een sportveld bij VV Vorden. Zo blijft er één buitensportvoorziening in het dorp en het biedt mogelijkheden voor een bredere samenwerking tussen school en voetbalclub. De komende tijd werken de betrokken partijen uit hoe dit gerealiseerd kan worden.

Huidige sporthal

Als gekozen wordt om alleen een nieuwe school te bouwen en de huidige sporthal aan ’t Jebbink te behouden, dan is hier renovatie nodig. Daarnaast wil de gemeente haar accommodaties verduurzamen tot aardgasloos en nul-op-de-meter. Sporthal ´t Jebbink voldoet hier nu niet aan.Ook dit wordt de komende tijd in verschillende opties uitgewerkt.

Thanks! You've already liked this
Geen reacties