Nieuw beleid bedrijventerreinen biedt kansen en duidelijkheid voor ondernemers.

Geraldine Milius

Deze inhoud is exclusief voor leden

Registreer of log in als je al lid bent, u kunt hier ook het artikel los aanschaffen

. De duidelijkheid zit hem in de maatregelen: – geen nieuwe kringloopwinkels meer op meerdere bedrijventerreinen en de huidige verdwijnen via een uitsterfconstructie – geen nieuwe illegale zelfstandige kantoren meer op bedrijventerreinen en de huidige illegale kantoren verdwijnen via een uitsterfconstructie.

In samenspraak met de ondernemers

Al in het vorige college zijn de gesprekken over dit onderwerp begonnen met de ondernemersvereniging IG&D en de daaronder ressorterende parkmanagementorganisaties. De uitkomsten van die gesprekken zijn verwerkt in een nieuw beleidskader, waar we een aantal belangrijke punten uit noemen:

Innovatieve ontwikkelingen willen we stimuleren.

Hierbij bedoelen we ontwikkelingen op het gebied van technologie (bijvoorbeeld een voorziening voor zelfrijdbare voertuigen) of duurzaamheid (bijvoorbeeld een fabriek met eigen energieopwekking of een voorziening in het kader van circulaire economie). In de innovatie zit immers de werkgelegenheid van morgen.

Maatschappelijke, sport- en culturele activiteiten:

Er komen geen nieuwe maatschappelijke voorzieningen op bedrijventerreinen. Bij nieuwe verzoeken voor maatschappelijke voorzieningen maken we gebruik van de beschikbaarheid van het huidige maatschappelijk vastgoed in de woonwijken en andere leegstaande panden in Doetinchem of de dorpen.

Detailhandel

Nieuwe detailhandel staan we in principe toe, waarbij er eerst wordt gekeken naar mogelijkheden in het centrum en vervolgens op aangewezen locaties zoals o.a. Wijnbergen en Verheulsweide.

Kringloopwinkels

Voor de huidige kringloopwinkels op bedrijventerreinen hanteert de gemeente een uitsterfconstructie. Een uitzondering geldt voor het bedrijf Stichting Aktief op Verheulsweide, in verband met het karakter van dit bedrijf (heeft naast de winkel een uitgebreide werkplaats waar ingeleverde producten milieutechnisch worden behandeld en verwerkt).

Horeca

Horeca blijft geconcentreerd in het centrum van de stad (Doetinchem) en de dorpskernen Gaanderen en Wehl. Een uitzondering wordt gemaakt voor kleinschalige horeca (dagzaak, lunchroom of snackbar/cafetaria) ten nutte van het A18 Bedrijvenpark in Wehl of het bus- treinstation op de stationslocatie in Doetinchem en op bedrijventerrein De Huet, waarvan per locatie maximaal één horecavoorziening wordt toegestaan.

Kantoren op bedrijventerreinen

We sturen er op aan om zoveel mogelijk lege panden op de huidige kantoorlocaties te benutten voor de nieuwe vraag naar kantoorruimten. De gemeente Doetinchem zal tegelijkertijd optreden tegen de illegale zelfstandige kantoorvestiging op bedrijventerreinen om op termijn dit probleem op te lossen. Dit kan via een uitsterfconstructie voor de bestaande illegale zelfstandige kantoren in combinatie met een stringent handhavingsbeleid wat betreft nieuwe zelfstandige kantoren op bedrijventerreinen.

“Zo kunnen we beter inspelen op wensen van ondernemers. We geven innovatie de ruimte en er is duidelijkheid voor iedereen. Samen met de ondernemers kunnen we op deze manier ook de kansen benutten voor het bedrijfsleven en de lokale economie versterken, zoals we ook in de coalitie-agenda hebben afgesproken”, aldus wethouder Maureen Sluiter (economie). De gemeenteraad buigt zich in de raadsvergadering van 27 juni 2019 over dit beleidskader.

Thanks! You've already liked this
Geen reacties