Bronckhorst gaat Wsw zelf uitvoeren en richt leerwerkcentrum op voor begeleiding inwoners met afstand tot arbeidsmarkt

Geraldine Milius

Na opheffing van de GR Delta gaat de gemeente Bronckhorst vanaf 1 januari 2020 de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) zelfstandig en onder eigen regie uitvoeren. De gemeente is vanaf dat moment de werkgever van ongeveer 170 Wsw-medewerkers. Daarnaast zetten we een leerwerkcentrum op in Zelhem om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt zo goed mogelijk te begeleiden naar passende werkplekken.

Eind 2018 heeft de gemeente Bronckhorst besloten uit de GR Delta te treden en de Wsw vanaf 1 januari 2020 zelf uit te voeren. In april 2019 bereikten de gemeenten Bronckhorst, Lochem en Voorst overeenstemming over de gezamenlijke opheffing. Dit betekent dat op 1 januari 2020 de Wsw-medewerkers van Delta die in Bronckhorst wonen rechtstreeks in dienst komen bij onze gemeente. Voor de inwoners die werken bij Laborijn of inwoners die Begeleid Werken met een arbeidsovereenkomst bij een werkgever verandert er niets.

Inzet op soepele overgang

De gemeente heeft een zorgplicht voor inwoners met een Wsw-dienstverband. Voor deze groep kunnen veranderingen van grote invloed zijn op het persoonlijk functioneren en welbevinden. Daarom streven wij naar een zo geruisloos mogelijke overgang naar de nieuwe situatie. Wij willen passende werkplekken en goede begeleiding kunnen blijven bieden aan de Wsw-medewerkers. Deze taken beleggen wij bij onze sociale teams en accountmanagers voor bedrijven. Wij informeren de betrokken Wsw-medewerkers de komende tijd uitgebreid over wat het voor hen betekent en waar zij terecht kunnen met vragen.

Leerwerkcentrum

Met de invoering van de Participatiewet in 2015 is de Wsw-regeling afgesloten voor nieuwe instromers. Inwoners die zich sinds 2015 melden omdat zij ondersteuning naar werk nodig hebben, worden door de gemeente begeleid. Wij zien dat de behoefte aan ondersteuning van inwoners die een beroep doen op de Participatiewet groot is. Om Bronckhorster inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zo goed mogelijk te begeleiden naar werk, willen wij samen met reïntegratiebedrijf Meesterwerk Werkprojecten een leerwerkcentrum opzetten in een leegstaand pand op het Industriepark Zelhem. De planning is dat dit in oktober van start gaat. In dit leerwerkcentrum werken overheid, onderwijs en ondernemers samen in de begeleiding en ondersteuning van de deelnemers. Wethouder Willem Buunk van economie: “Ondernemers hebben nu grote moeite om openstaande vacatures in te vullen, en geven aan meer mensen te kunnen gebruiken. We zien dat onze ondernemers een grote bereidheid hebben om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een werkplek te helpen. Dat is mooi en belangrijk. Door de samenwerking in het leerwerkcentrum worden de betrokken ondernemers ontzorgd en kunnen deelnemers gericht worden begeleid naar zo regulier mogelijk werk. Daarbij bieden ondernemers in de praktijk informele ondersteuning die een waardevolle aanvulling is op het sociale netwerk van deze groep Bronckhorster inwoners.”

 

Thanks! You've already liked this
Geen reacties