Oost Gelre wil meewerken aan realiseren 9 wooneenheden in kerk Vragender

Geraldine Milius

Het college van B&W van Oost Gelre heeft principemedewerking toegezegd aan een initiatief om in de kerk in Vragender 9 wooneenheden te realiseren. Het besluit past prima bij de Woonvisie kleine kernen, aldus wethouder Marieke Frank. “Er is grote behoefte aan woningenbouw in de kleine kernen. De kerk in Vragender staat al in de woonvisie als mogelijke locatie benoemd. Dit initiatief, een mix van koop- en huurwoningen, sluit daar dus prima bij aan.”

In de Woonvisie kleine kernen is voorzien dat een aantal kerken in de nabije toekomst leeg komt te staan, waaronder de Sint Antonius van Paduakerk in Vragender. Het kerkgebouw en de pastorie vormen een belangrijke en markante plek in Vragender en in het omringende landschap. Wethouder Frank onderkent die belangrijke functie. “Dit initiatief zorgt er voor dat de kerk en de pastorie behouden blijven. We voorzien niet alleen in een woonbehoefte, maar versterken ook de leerbaarheid van het dorp.”

Eerst de kerk, dan de pastorie

De principemedewerking van het college heeft op dit moment alleen betrekking op de 9 wooneenheden in de kerk, aldus de wethouder. “Voor de pastorie volgt een afzonderlijk plan. De initiatiefnemer wil hier een woning in realiseren. De Ludgerparochie heeft zowel de kerk als de pastorie aan de initiatiefnemer verkocht. Daarmee is niet alleen het behoud van beide gebouwen gewaarborgd, maar ook de herbestemming. Daarnaast hebben wij voorwaarden verbonden aan de landschappelijke inpassing. Bijvoorbeeld het behoud van beeldbepalende bomen zoals de Beuken en de Plataan.

Bouwen in de kernen

Er moet nog wel het één en ander gebeuren voor de initiatiefnemer aan de slag kan. Zo moet nog een aantal onderzoeken worden uitgevoerd. Zodra dat gebeurd is kan de omgevingsvergunning aangevraagd worden. “Uit het feit dat we als college van B&W principemedewerking hebben toegezegd blijkt dat we vertrouwen hebben in dit plan. De komende jaren willen we in alle kleine kernen zo’n 15 woningen realiseren, een belangrijk speerpunt in ons beleid. In de Woonvisie kleine kernen hebben we samen met de dorpsbelangenorganisaties alle mogelijkheden daarvoor in kaart gebracht. In alle kleine kernen zetten we nu belangrijke stappen. Het initiatief voor de kerk in Vragender is daar een mooi voorbeeld van.”

Sint Antonius van Paduakerk

Dit parochiecomplex bestaat uit een rooms-katholieke kerk met begraafplaats en pastorie. De kerk is gewijd aan de H. Antonius van Padua.  De bouw van de kerk in neogoti­sche-stijl startte in 1869 en werd in 1871 voltooid. De klokkentoren kwam in 1876 gereed. In dat jaar werd Vragender een zelf­standige parochie. H. Jonge­rius – de eerste pastoor van Vragender – gaf opdracht tot de bouw van de pastorie. De tuinaan­leg met rode beuk en tamme kastanje is van zijn hand. De huidige kerk bestaat uit de oorspron­kelijke klokkentoren van 1876 (met een nieuwe torenspits) en nieuw­bouw uit 1951. De bouwstijl van het nieuwe gedeelte vertoont invloeden van de Delftse School. Het parochiecomplex is markant gelegen aan een krui­sing van wegen midden in de kern van Vragender. Deze bebou­wing is van bijzondere betekenis voor het aanzien van het dorp.

 

 

Thanks! You've already liked this
Geen reacties