Gemeente deelt nestkastjes uit in strijd tegen eikenprocessierups

Geraldine Milius

DOETINCHEM – Gemeente Doetinchem deelt 300 gratis vogelhuisjes uit aan inwoners in de strijd tegen de eikenprocessierups. Het stimuleren van de aanwezigheid van vogels is een goede aanvulling op de (preventieve) bestrijding van de eikenprocessierups. Onder andere spreeuwen, mussen en meerdere mezensoorten zijn natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups.

Nestkasten

Gemeente Doetinchem en Buha deden in 2019 een succesvolle proef met nestkasten in twee straten met veel eikenbomen. Ook dit voorjaar worden op meerdere plaatsen in de gemeente weer nestkasten opgehangen. Met de gratis nestkasten die ter beschikking worden gesteld, wordt het aantal nestkasten in de gemeente verder uitgebreid. Inwoners van Doetinchem kunnen per huisadres een nestkast bestellen via de website van de gemeente (www.doetinchem.nl/nieuws) vanaf donderdag 5 maart 10.00 uur. De bestelde nestkasten kunnen vanaf 10 maart opgehaald worden met de ontvangstbevestiging.

(Preventieve) bestrijding

Gemeente Doetinchem en Buha kiezen voor preventieve bestrijding van de eikenprocessierups op locaties waar vorig jaar veel nesten van de eikenprocessierups zijn gesignaleerd. Binnen de bebouwde kom wordt op een aantal locaties preventief bestreden met Nematoden (aaltjes). Nematoden doden rupsen door ze actief binnen te dringen via natuurlijke openingen. Omdat Nematoden vroeg in het seizoen worden ingezet vernietigen ze de rupsen voordat ze brandharen krijgen. De Nematoden worden vanaf april tot medio mei in de avond en nacht in de eikenbomen gespoten met speciale voertuigen. Buiten de bebouwde kom wordt van april tot medio mei op een aantal locaties preventief bestreden met het biologische bestrijdingsmiddel Xentari. Ook dit middel wordt met speciale voertuigen in de bomen gespoten. De rupsen eten het bespoten blad en worden gedood. Zowel Xentari als Nematoden zijn onschuldig voor mensen, insecten, andere zoogdieren en vogels. Bewoners van straten waar preventieve bestrijding wordt toegepast, worden per brief geïnformeerd door Buha.

Op plekken waar geen preventieve bestrijding is toegepast of waar na de preventieve bestrijding alsnog nesten worden gevonden, kunnen deze worden weggezogen. Daarbij wordt gewerkt op basis van prioriteit. De locaties waar veel mensen risico lopen (scholen, speelplaatsen, sportvelden, bejaarden- en verzorgingshuizen) hebben de hoogste prioriteit. Dit jaar is de capaciteit van de bestrijdingsteams verhoogd.

Biodiversiteit

In een natuurlijke omgeving die in balans is, heeft de eikenprocessierups minder kans. Inwoners kunnen meehelpen door hun eigen tuin te vergroenen. Zorg dat de tuin bloemen en planten bevat en niet alleen bestrating. Voor een kleine tuin of balkon zijn bloempotten met bloeiende bloemen zeer geschikt. Veel insecten, vogels, bijen en vlinders hebben het hele jaar gevarieerde bloeiende beplanting nodig voor voedsel en bescherming. Daarnaast kunnen inwoners nestkasten voor bijvoorbeeld mussen, mezen, spreeuwen of vleermuizen ophangen. Het gebruik van gif voor bijvoorbeeld onkruid of het bestrijden van de buxusmot wordt afgeraden.

De (preventieve) bestrijding en het vergroten van de biodiversiteit zorgen er niet voor dat de eikenprocessierups verdwijnt. Alle maatregelen zijn bedoeld om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Productie nestkasten

De nestkasten worden geproduceerd door medewerkers van de Stadskamer en Workmate Company in Doetinchem.

De Stadskamer

De Herstelservice van de Stadskamer is een maatschappij-ondersteunende werkplaats met een arbeidsmatig dagbestedingskarakter. In de werkplaats werken over het algemeen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die zich graag in willen zetten voor de samenleving. Bewoners uit Doetinchem en omgeving kunnen hier terecht om spullen te laten repareren of op te laten knappen. Er worden ook nieuwe producten van oude of nieuwe materialen gemaakt.

Workmate Company

Workmate Company biedt werkplekken aan mensen met een lichamelijke en/of zintuigelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel of chronische ziekte. De werkplekken hebben een arbeidsmatig karakter, wat wil zeggen dat deelnemers een bijdrage leveren aan het maken van producten of het verlenen van diensten aan of in opdracht van derden. Het gevoel zinvol bezig te zijn, sfeer, gelijkwaardigheid, eigenwaarde en sociale interactie staan hierin centraal. Op de locatie in Doetinchem is er een metaal,- en houtwerkplaats waar deelnemers door middel van verschillende activiteiten vaardigheden leren, met als doel ze in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren.

Meer informatie Kijk voor meer informatie over de eikenprocessierups op www.doetinchem.nl/eikenprocessierups.

Thanks! You've already liked this
Geen reacties