Doetinchem start experiment ‘Werk uit je schuld’

Barbara Pavinati

‘Hoe kunnen we vroegtijdig de problematiek in kaart brengen?’

 

DOETINCHEM- De gemeente Doetinchem is vooruitstrevend in zijn armoede- en schuldbeleid. Ze start een experiment genaamd ‘Werk uit je schuld’.  Met dit experiment zijn ze in contact met andere gemeenten, maar de aanpak is niet op hen afgestemd, het is specifiek voor Doetinchem. Als het een succes blijkt, wordt het verder doorontwikkeld. Het is een stap voor de toekomst. Wethouder Jorik Huizinga: ”Het experimentele zit hem in de eerste plaats het vroegtijdig signaleren van schuldenproblematiek en het gesprek daarover op tijd aan gaan. Daarnaast willen we alle professionals die werkzaam zijn op dat terrein samenbrengen. De vraag die we onszelf stellen is: ’Hoe kunnen we vroegtijdig de problematiek in kaart brengen, ongeacht waar de betreffende persoon zich meldt en hoe kunnen we goed met deze persoon meedenken? Waarmee is de inwoner van onze stad het beste geholpen? Hier ligt een taak voor ons, maar ook voor de mensen zelf. Zeker in deze tijden van corona. ”

 

Minder regels, meer behoefte

Het project begint nu en loopt tot december. Dan en in januari wordt het geëvalueerd. Huizinga: “Het project wordt een succes genoemd als we merken dat de mensen vinden dat er beter wordt samengewerkt tussen de drie professionele organisaties, als ze minder loketten bezoeken en er meer afstemming onderling is. Ook als er minder over de regels gepraat wordt en meer over de behoefte. Uiteraard wordt ook geprobeerd de oorzaken in kaart te brengen van armoede. De professionals zijn daar nu ook druk mee. Zij gaan in gesprek met de inwoner om te achterhalen waar alles begonnen is. Vaak is dat nog eerder dan de mensen zelf denken. De professionals ondersteunen de mensen en houden hen een spiegel voor.”

 

Vroeg in beeld

Op het moment zijn er een aantal partijen bezig met de armoede- en schuldenproblematiek: Buurtplein Doetinchem, Laborijn en de gemeente zelf met haar afdeling financiële ondersteuning. Niet iedereen die met deze problemen te maken heeft, is goed in beeld bij de gemeente. Er zijn verschillende trajecten om uit schulden te komen, maar er is vaak meer aan de hand. Bij de buurtcoaches is de doelgroep vaak goed in beeld, ook bij de schuldbewindvoerders. Huizinga:”De expertise van deze drie professionele organisaties is goed, maar we merken dat mensen vaak drie keer hun verhaal moeten vertellen.  We willen graag de mensen vroeg in beeld krijgen. Als je dik in de schulden zit, staat je hoofd vaak niet naar werken. Werken is ook niet altijd de oplossing. We willen graag kijken naar de beste oplossing. Ook bij jongeren willen we dit graag in kaart brengen. Daarom brengen we het theater naar hun toe. We trekken langs de scholen van het voortgezet onderwijs en betrekken de ouders erbij. We waren hiermee begonnen, maar zijn gestopt door corona. We hadden al wel door dat het werkte en dat is mooi.”

 

Anders participeren

In de samenleving heerste een vooroordeel over armoede vindt Huizinga. Een grote groep van 360 mensen is wel actief in de samenleving met vrijwilligerswerk, maar kan geen betaald werk doen. Zij participeren op een andere manier in de samenleving. Huizinga:”We kunnen verwachten dat mensen op een bepaalde manier een bijdrage leven aan de samenleving. Dat hoeft niet altijd met werk te zijn. Het draait om zelfredzaamheid en aan het participeren ruimere waardes toe te kennen. Ik ben geen voorstander van het basisinkomen, want er is verschil in participatie en we hebben al een bestaanszekerheid. Wel ben ik voor een inclusieve arbeidsmarkt.”

 

 

Thanks! You've already liked this
Geen reacties