Slechts 1 op de 9 gemeenten kan problemen kwetsbare burgers aan

Geraldine Milius

De toename van het aantal kwetsbare burgers plaatst gemeenten voor grote problemen. Op dit moment zegt nog maar 11% van de gemeenten deze problemen aan te kunnen. En slechts 1 op de 3 gemeenten zegt over voldoende middelen daarvoor te beschikken. Dit blijkt uit onderzoek van GemeentenNL onder 474 directeuren, managers en medewerkers van gemeenten.

Complexer werk

Bij 59% van de gemeenten is sprake van een toename in de mate waarin zij in hun werk te maken hebben met kwetsbaren. Deze kwetsbare burgers kampen voornamelijk met financiële en materiële problemen (71%), psychische problemen (42%), verslaving (33%) of zijn slachtoffer van geweld (16%). De toenemende druk op de gemeentelijke organisatie zorgt ervoor dat 85% van de medewerkers het werk veel complexer vindt worden. Dit heeft gevolgen voor de toekomstige opvang en begeleiding van kwetsbaren.

Oproep aan kabinet

Onlangs deed Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein, een oproep aan het kabinet om gemeenten van voldoende middelen te voorzien zodat zij hun taken behoorlijk kunnen uitvoeren. Want in de nasleep van de decentralisatie in het sociaal domein kampen gemeenten al enige tijd met forse problemen. Uit het onderzoek van GemeentenNL blijkt dat 58% van de gemeenten verwacht de komende jaren meer te investeren in de aanpak van kwetsbare burgers. Dit is een van de voorgestelde oplossingen, naast maatregelen zoals het verruimen van de privacywetgeving waardoor betere informatie-uitwisseling met zorginstellingen en woningcorporaties mogelijk wordt.

Thanks! You've already liked this
Geen reacties