Achterhoek wil (taal)vaardigheden in regio verbeteren

Geraldine Milius

DOETINCHEM – De rijksoverheid, gemeenten en andere overheden hebben afgesproken
om de komende jaren samen op te trekken bij het verbeteren van de (taal)vaardigheidvan volwassenen. Alleen al in de Achterhoek hebben 40.800 inwoners moeite met lezen,
schrijven of rekenen. Met passende trainingen en cursussen willen wij deze mensen meer
kansen bieden. Dit geldt voor al onze inwoners die hun basisvaardigheden willen
verbeteren of moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen.

Niet goed kunnen lezen, schrijven of rekenen heeft vaak grote gevolgen voor mensen.Ook het niet goed overweg kunnen met een computer kan ervoor zorgen dat iemand een achterstand oploopt. Het verbeteren van deze vaardigheden zorgt ervoor dat mensengezonder zijn en meer kans hebben op het vinden van een baan. Verbeteren de vaardigheden van ouders? Dan zie je vaak ook dat hun kinderen beter presteren op school.

Meer geld beschikbaar voor aanpak laaggeletterdheid

Het Rijk heeft het budget voor de aanpak van laaggeletterdheid verhoogd met een
bedrag van 5 miljoen euro (landelijk) per jaar. Voor de regio Achterhoek betekent dit
jaarlijks ongeveer € 117.000,- extra budget. Met deze verhoging heeft de Achterhoek ook
een doelstelling opgesteld: uiterlijk eind 2024 is in alle Achterhoekse gemeenten een
effectieve aanpak van laaggeletterdheid gerealiseerd. Om dit in de Achterhoek te
bereiken is door de Achterhoekse gemeenten gezamenlijk het ‘Regioplan Aanpak
Laaggeletterdheid 2020 – 2024’ opgesteld.

Wethouder Jorik Huizinga: “Ieder mens wil zichzelf ontwikkelen. Maar wanneer je
op achterstand bent geraakt, is het vaak lastig deze achterstand zelfstandig weer in
te halen. Door passende trainingen of cursussen aan te bieden kunnen we mensen
helpen om gelijke kansen te krijgen. De extra middelen vanuit de Rijksoverheid
zorgen ervoor dat we iedereen, met een wens om te leren, kunnen helpen.”

Regioplan start in voorjaar 2021

Het is de bedoeling dat de uitvoering van het regioplan in 2021 van start gaat. Op dit
moment is de regio op zoek naar een geschikte partner om, samen met de gemeenten, het
regioplan uit te voeren

Thanks! You've already liked this
Geen reacties