‘De bom is gebarsten in de boerengezinnen. We stappen naar de rechter’

Eveline Zuurbier

Gelderse boeren blokkeerden zondagavond 5 juli het Aldi-distributiecentrum in Groenlo. Ruim 300 tractoren blokkeerden zondagavond het distributiecentrum van de Aldi in Groenlo. Veelal hadden boeren hun gezinnen meegenomen die per auto of op de fiets waren meegekomen. De blokkade bij het distributiecentrum van de supermarktketen is er een van Gelderse boeren. Zij verklaren solidair te zijn met demonstrerende boeren bij andere distributiecentra van supermarktketens in het land.

“Wij kunnen deze wet niet accepteren. De voermaatregel gaat onder de norm voor wat gezond is voor de dieren met name voor drachtige dieren en voor jongvee. Dit eiwitrantsoen gaat ten koste van diergezondheid.”, aldus Thijs Wieggers, melkvee- en varkenshouder uit Mariënvelde. “Het wordt voor ons steeds duidelijker. In Den Haag zijn ze op een ding uit en dat is dat ze de boeren weg willen hebben”, zegt Wieggers boos die via whatsapp zijn vakgenoten opriep voor de demonstratie in Groenlo.

“Het is niet zo dat wij de hakken in het zand zetten”, vervolgt hij. “Met het landbouwcollectief hebben we een plan aangedragen dat meer stikstofreductie geeft dan het plan van de overheid én tegen lagere kosten. Ons plan is aan de kant geschoven. We voelen ons bedonderd. Het is niet te begrijpen dat als de sector zelf met een goed alternatief komt, waarom ze dat niet accepteert.”

boerenprotest met 300 tractors
Zondagavond 5 juli blokkeerden 300 tractors de poorten van Aldi in Groenlo. Foto: Eveline Zuurbier

De boeren zeggen dat ze zelf de reductie naar eigen inzicht en ervaringen kunnen behalen. Ze beroepen zich op hun vakmanschap dat de minister nu van ze wil afnemen, zo is hun verhaal. Waarover de boeren vooral woedend over zijn is het spel dat de regering met ze speelt. De voermaatregel om minder eiwit in het veevoer toe te staan noemen ze ‘krankzinnig’. “Onze koeien gaan gezondheidsproblemen krijgen en kunnen zelfs doodgaan door deze krankzinnige maatregel”, zegt Ronald Beulink.

De Zelhemse melkveehouder sprak bij de poort van de Aldi de menigte toe. “Wij gaan niet meewerken aan deze krankzinnige maatregel zonder goede onderbouwing of doorrekening.” Volgens de boeren beweert Schouten dat de berekeningen door de onafhankelijke commissie Deskundigheid Meststoffenwet (WUR) is gedaan, maar bij navraag van de boeren blijken deze door het ministerie van Landbouw zelf berekend te zijn.

Minister Carola Schouten wil de stikstofmaatregelen versneld doorvoeren. Behalve de verlaging van de maximumsnelheid overdag op de autosnelwegen naar 100 km is meer stikruimte nodig. Met de uitgespaarde stikstofoxiden uitstoot van de melkveehouderij kan de bouw van huizen en wegen worden vlot getrokken. Door het voer van koeien aan te passen wordt er minder uitgestoten via dierlijke mest. Met andere woorden: hoe eiwitrijker het rantsoen, des te hoger de uitstoot. De melkveehouders willen zelf bepalen wat en hoe ze hun dieren voeren met ruwvoer en krachtvoer. Dat is hun persoonlijk recht, vinden ze, een onderdeel van hun vak.

Te lage inkoopprijzen en woedend om ‘krankzinnige’ voermaatregel Schouten

VIDEO

Sinds mei 2019 verkeert Nederland in een zogenaamde stikstofimpasse. De hoogste rechter heeft de Nederlandse regering verplicht gesteld de natuur in een goede staat te houden. Milieu en natuurbeschermers zien het liefst een halvering van de veestapel. Een heel andere factor is dat de internationale markt, vooral China, de kwaliteitsproducten van de Nederlandse boeren willen en hebben daar redelijke prijzen voor over. Die prijzen betalen supermarktconcerns in Nederland allerminst. Dit is de tweede reden waarom boeren demonstreren en waarom ze de poorten en de wegen naar het distributiecentrum van Aldi in Groenlo zondagavond 5 juli blokkeerden.

Door de lage inkoopprijzen van de supermarkten staan hun inkomens onder druk. Bij de boeren en hun gezinnen zijn de emoties hoog opgelopen. Hebben zij nog toekomst? “De bom is gebarsten”, aldus hun zeggen. “De politiek gaat op vakantie en komt op 31 augustus terug. Op 1 september wil minister Schouten de voermaatregel in laten gaan. Succes met je koeien.”

Daarnaast stellen grote afnemers alsmaar hogere eisen tegen steeds kelderende prijzen. “Voedsel is toch de eerste levensbehoefte maar wij krijgen geen waardering voor ons werk. Zelfs China speelt het spel mee. Zij zeggen dat de oorzaak van nieuwe corona-besmettingen vorige week ligt bij het Europese vlees dat op de markt daar is aangeboden. Op deze manier haalt ook China de prijzen van vlees en melk onderuit wat Schouten goed van pas komt. Alles gaat naar de klote.”, zegt Friso te Bogt, varkensboer en mesttransporteur uit Zwolle (red: bij Grolle).

Te Bogt is het vertrouwen compleet verloren in het ministerie en het Europese beleid die door de jaren heen alle rechten om te kunnen boeren hebben afgenomen. Hij hoopt dat boeren de distributiecentra blijven blokkeren zodat de schappen in de winkels leeg raken. Ook Wieggers ziet een mogelijkheid in een langdurende blokkade van distributiecentra van de supermarkten. “We accepteren de voermaatregel niet en de wijze waarop minister Schouten zonder een rechtmatige onderbouwing deze bij ons op onze bord heeft gelegd.” En vervolgt: “Als het zo doorgaat, is er zo geen voedselproducent meer over. Dat kunnen we laten zien door blokkades op te richten die langer duren. De protestacties die we de afgelopen dagen hebben gehouden zijn nog maar het begin.”

“Schouten gaat op vakantie en deze boerendochter heeft niet in de gaten wat ze ons aandoet. Hier gaan hele gezinnen naar de klote.”

Sinds het Natura 2000-netwerk en de Habitatrichtlijn in 1992 zijn er keer op keer maatregelen in allerhande wetgevingen bijgekomen. Boeren hebben tal van vergunningen nodig om te mogen boeren. “Het is onderhand een hele waslijst geworden dat het niet meer uit te leggen valt aan mensen”, zegt Dick Scholts, oud-akkerbouwer uit Winterswijk die zijn toekomst moest opgeven.

Voor het verkrijgen van fosfaatrechten moet een boer zich houden aan de norm van 2,5 koeien per hectare grond ervan uitgaande dat per koe 39 kg fosfaat per jaar produceert in de mest. Daar overheen komen de stikstofrechten die in tegenstelling tot de fosfaatrechten niet verhandelbaar zijn. Uit een uitspraak van de Raad van State van mei vorig jaar blijkt de veehouderij volledig vergund is waarbij geen nieuwe uitstoot en emissies meer bij mogen komen. Het gevolg is onder meer dat de overheid met aanvullend stikstofbeleid is gekomen dat geldt voor alle bedrijven. Agrarische bedrijven dreigen als eerste in de knel te komen. Met deskundigen uit de agrarische sector is onder leiding van John van Spithoven een stichting opgericht, Stichting Stikstofclaim die de rechtmatigheid van beleidsregels in het stikstofdossier onderzoekt. Agrariër Ronald Beuling uit Zelhem heeft de stichting ingeschakeld. Stichting Stikstofclaim heeft een team van juristen en advocaten die het het verplichte veevoerdieet wil gaan aanvechten.

Thanks! You've already liked this
Geen reacties