Bronckhorst wil natuur en biodiversiteit behouden en versterken met biodiversiteitsplan

Geraldine Milius

Op Morgen, voor ons klimaat

Bronckhorst heeft een prachtige en waardevolle natuur.  We willen de natuurwaarde en de biodiversiteit versterken. Herstel van de variatie van soorten, ecosystemen en landschappen is van belang voor een rijke natuur en basis van ons welzijn. Het belang van biodiversiteit daarin wordt steeds duidelijker. Met het plan Samen voor biodiversiteit wil de gemeente samen met inwoners de inzet op het behoud en herstel van de biodiversiteit vergroten, een structureel karakter geven en zo de natuurwaarde meetbaar te versterken.

De biodiversiteit In Nederland is sterk achteruit gegaan. Ook in Bronckhorst is dat het geval. Daarom ziet gemeente Bronckhorst het herstel van de biodiversiteit als een belangrijke taak om samen met inwoners op te pakken. De gemeente heeft al stappen gezet om het behoud en herstel van de biodiversiteit te vergroten en de natuurwaarden structureel te versterken. Een van de acties in 2019 is het opstellen van de Soortenatlas. Daarmee wordt inzicht gegeven in de huidige situatie van de biodiversiteit in de gemeente. Leefgebieden en de bijbehorende, kenmerkende soorten zijn in beeld gebracht. In de uitvoering richten we ons op kansrijke gebieden en gebruiken de Soortenatlas als leidraad voor het versterken van de biodiversiteit in de gemeente.

De toekomst van Bronckhorst

Biodiversiteit is een belangrijke speerpunt in het coalitieprogramma Gewoon doen! Wethouder van duurzaamheid Paul Hofman: “Het is van groot belang dat we onze prachtige natuur beschermen en Bronckhorst ook in de toekomst mooi houden.Dat betekent dat we samen met inwoners op een goede manier aan de slag moeten met bomenonderhoud, beheer van onze bermen en het groen in de kernen. We ondersteunen organisaties en initiatieven die zich sterk maken voor natuurinclusieve landbouw en landsschapsontwikkeling. Iedereen kan een steentje bijdragen.”

Enkele proeven zijn al gestart. Zoals het project ‘Dorp en rand’, waarmee we samen met inwoners uit diverse buurtschappen de landschappelijke kwaliteit verbeteren. Dat doen we bijvoorbeeld door het inzaaien van akkerranden, bermen of overhoekjes met bloemenmengsels, of het beschermen en onderhouden van karakteristieke knotelzen.

Op Morgen

Meer informatie over biodiversiteit en mooie voorbeelden in Bronckhorst zijn te vinden op www.bronckhorst.nl/OpMorgen. Op Morgen is een platform waar we onze krachten bundelen voor een beter klimaat. Omdat we samen verantwoordelijk zijn voor een duurzame toekomst voor onze (klein)kinderen. In Bronckhorst zijn al veel mooie initiatieven. Laten we deze verhalen delen en elkaar inspireren om samen in actie te komen voor de toekomst. Op Morgen is voor iedereen die groen, duurzaam en toekomstbestendig denkt en vooral ook doet!

Thanks! You've already liked this
Geen reacties