€ 150.000,-  extra voor afkoppelen regenwater. Subsidieregeling zeer succesvol.

Geraldine Milius

B en w van Bronckhorst hebben besloten de subsidie voor het afkoppelen van regenwater door particulieren voor dit jaar eenmalig te verhogen met € 150.000,-.  De beschikbare subsidie van € 70.980,- is namelijk al toegezegd.

Sinds april van dit jaar kunnen inwoners subsidie aanvragen om het regenwater af te koppelen van het gemengde riool. Wethouder Hofman: “We zijn erg blij dat er al voor ruim € 145.000,- aanvragen zijn ingediend. Voor 40 aanvragen weten we nog niet om welke oppervlakten het gaat. Om al deze aanvragen te kunnen honoreren is het subsidiebedrag voor dit jaar eenmalig verhoogd.” Naar verwachting keert de gemeente Bronckhorst dit jaar
€ 200.000,- aan subsidie uit, dat wil zeggen dat er zo’n 2 hectare verhard oppervlak wordt afgekoppeld.

Regenwater voor de tuin

Door de droogte van de afgelopen twee jaar zijn inwoners zich steeds meer bewust van de klimaatverandering. Veel mensen vinden het belangrijk regenwater te gebruiken voor de tuin en niet direct af te voeren naar het riool. Ook heeft men steeds meer moeite met sproeien van de tuin met schoon drinkwater. Het afkoppelen van regenwater is zodoende een actueel onderwerp en de afkoppelsubsidie werkt daarbij stimulerend.

Doel 30% afgekoppeld

De gemeenteraad heeft in 2018 als doel gesteld om voor 2050 30% van de afvoer van hemelwater naar een gemengd riool afgekoppeld te hebben. Omdat 50% van de verharding particulier terrein is, is het nodig dat zij ook meedoen. De subsidieregeling geldt tot en met 2032, maar wordt trapsgewijs verlaagd om zo een snelle afkoppeling te bevorderen.

Tegen verdroging en overbelasting riolering

Schoon regenwater dat op verharde oppervlakken valt, stroomt vaak samen met vuil afvalwater via het rioolstelsel naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Hier wordt het ‘schone’ regenwater gezuiverd. Dat is niet alleen zonde, maar veroorzaakt ook problemen. Doordat het steeds harder regent, raakt de riolering sneller overbelast. Het gevolg is dat er water op straat komt te staan, de riolering overstort op het oppervlaktewater en er vervuild water in de sloten en rivieren stroomt. Een groot deel van dit probleem is te voorkomen door het regenwater af te koppelen van het riool. Zo komt het ten goede aan het grondwater. Afkoppelen beperkt dus verdroging, voorkomt het overstorten van riolen en laat rioolwaterzuiveringsinstallaties efficiënter werken.

Op Morgen

De afkoppelsubsidie is een initiatief dat bijdraagt aan het klimaat van morgen. Op Morgen is een platform waar we elkaar inspireren. Omdat we samen verantwoordelijk zijn voor een duurzame toekomst voor onze (klein)kinderen. In Bronckhorst zijn al veel mooie initiatieven. Laten we deze verhalen delen en elkaar inspireren om samen in actie te komen voor de toekomst. www.bronckhorst.nl/OpMorgen

 

 

Thanks! You've already liked this
Geen reacties