Op weg naar toekomstbestendig bibliotheekwerk in Bronckhorst

Geraldine Milius

B en w van Bronckhorst besloten op deze week een extra bijdrage van 171.000 euro beschikbaar te stellen voor de bibliotheken in Bronckhorst in 2020.

Hiermee is de huidige dienstverlening van de bibliotheek ook volgend jaar gegarandeerd. De gemeente gaat de komende tijd verder aan de slag om te zorgen dat de bibliotheek de komende jaren een toekomstbestendige maatschappelijke voorziening is. De bedoeling is om de nieuwe afspraken vast te leggen in een budgetovereenkomst voor 2021-2024. We hechten groot belang aan een moderne bibliotheekvoorziening in Bronckhorst. Bibliotheken zijn belangrijk voor de ontwikkeling van jong en oud. Met haar activiteiten draagt de bibliotheek ook bij aan leefbare dorpscentra. Daarom willen we naast de bibliotheek West Achterhoek ook de werkgroepen Vitale kernen nauw betrekken bij de ontwikkelingen.

‘Samenwoon’ bibliotheek

De afgelopen tijd zijn er al gesprekken geweest over zogenaamde ´samenwoon´ bibliotheken. In een ‘samenwoon’ bibliotheek deelt de bibliotheek huisvesting met één of meer andere maatschappelijke voorzieningen, zodat zij elkaar kunnen aanvullen. Een bibliotheek werkt samen met allerlei organisaties om de jeugd, volwassenen en ouderen beter te kunnen helpen met (leren) lezen en digitale vaardigheden. Denk aan het onderwijs, welzijns- en culturele organisaties. Onder één dak kan zo’n samenwerking optimaler functioneren. Bovendien hebben we te maken met grote tekorten in zorg en welzijn. De bibliotheken vallen hier ook onder en kampen al langere tijd met een tekort in de exploitatie. Dat vulde de gemeente de afgelopen jaren steeds aan, maar een structurele oplossing is nodig. Door samen te wonen met andere partners kunnen de huisvestingskosten omlaag. Door als gemeente nu meer de regie in het proces te nemen, hopen we in 2020 voor het aflopen van de huidige budgetovereenkomst definitieve afspraken te maken over toekomstbestendig bibliotheekwerk in Bronckhorst en samenwerkingen met andere partijen. Afspraken over huisvesting horen daarbij.

Locatie Zelhem

Verder geven b en w aan dat de locatie van de bibliotheek in Zelhem bij Prowonen op dit moment niet in beeld is voor seniorenhuisvesting. Hiervoor heeft ProWonen elders in Zelhem plannen in ontwikkeling (aantal woningen op de locaties van voormalige Postkantoor en Rabobank) en zoekt andere mogelijkheden. Of de bibliotheek op de huidige locatie blijft is nog niet duidelijk. Met de werkgroep Vitale kern Zelhem zoeken we naar mogelijkheden voor huisvesting van de bibliotheek in het centrum van het dorp, samen met andere partners, en passend bij de bredere visie op het centrum van de werkgroep.

Thanks! You've already liked this
Geen reacties