Algemene voorwaarden

FAIR USE – Trikker.nl

Algemene voorwaarden
Deze overeenkomst is van toepassing op de diensten van Trikker BV. Door onze dienst te gebruiken, ga je met deze overeenkomst akkoord. Omdat onze diensten snel kunnen veranderen, kunnen deze algemene voorwaarden ook veranderen. De meest recente overeenkomst is steeds van toepassing en op de website te vinden.

Diensten
Via ons platform kun je publicaties (artikelen, blogs, vlogs en andere media digitaal) benaderen, lezen en zien; je kunt auteurs volgen of de verdieping van thema’s opzoeken. Je kunt teasers doorbladeren, erin zoeken en je kunt deze delen op social media. Uitgebreide informatie over onze dienst vindt je in ons Privacy Statement (ook die informatie is onderdeel van deze overeenkomst). Een deel van onze diensten zijn gratis voor jouw als gebruiker, maar voor volledige toegang tot de meeste publicaties vragen we een vergoeding via een elektronische portemonnee of het lidmaatschap – journalisten moeten ook eten.
Daarnaast worden ook andere producten (via de shop) aangeboden, die in relatie staan tot de publicaties in het nieuwslab. Hierop zijn dezelfde voorwaarden van toepassing.
Wij behouden ons het recht voor om publicaties en andere producten uit het nieuwslab en de shop te verwijderen, je kunt geen rechten aan ontlenen dat je die eerder in het nieuwslab wél hebt kunnen vinden

Inschrijven
Je kunt onze diensten gebruiken door je hier met naam en e-mailadres in te schrijven. Dat mag alleen als je minimaal 16 jaar bent, dus zelfstandig overeenkomsten aan mag gaan. We vragen (optioneel) je leeftijd, uiteraard verwachten we dan dat je eerlijk antwoord geeft.
Je krijgt dan van ons een persoonlijk account, met gebruikersnaam en wachtwoord. Het is niet toegestaan meer dan één persoonlijk account af te sluiten. Wees voorzichtig met je persoonlijke gegevens en geef deze nooit aan derden.
Trikker is niet verantwoordelijk voor misbruik van je account: worden er meer dan het toegestane aantal publicaties ingezien, zal (per dag) verdere toegang worden geblokkeerd of zal eerst een aanvullende betaling worden gevraagd.
Als je vermoedt dat inbreuk is gemaakt op je lidmaatschap, laat het ons weten via .

Uitschrijven
Je kunt je altijd uitschrijven voor onze dienst. Stuur een e-mail naar , en wij heffen je account op. We verwijderen dan alle informatie, behalve wat we vanuit wetgeving verplicht zijn een bepaalde periode te bewaren (boekingen, in onze boekhouding, b.v.)
Tevens kunnen wij je lidmaatschap beëindigen als je in strijd met deze overeenkomst of toepasselijke regelgeving handelt.

Betaling
Bij inschrijving maak je op enig moment een online ‘portemonnee’ aan of schrijf je je in als lid.
Je elektronische portemonnee kun je aanvullen met een bedrag tussen €5,- en €150,- door middel van een betaling aan Trikker. Onze betaaldienstverlener (Mollie), verwerkt deze betalingen. Het tegoed kun je aanwenden om toegang te krijgen tot publicaties of ook voor de aanschaf van producten.
Wanneer je een publicaties toch niet leest, dan kun je je geld terug vragen.
Voor alle diensten geldt een fair-use-policy: als we het idee krijgen dat je misbruik van onze openheid maakt zullen we niet meegaan in het terugboeken. We laten je het in dat geval uiteraard weten. Aangeschaft tegoed wordt enkel teruggestort bij bijzondere omstandigheden. In een dergelijke situatie wordt het resterende deel van het aangeschafte bedrag teruggestort. Wij zijn namelijk verplicht het tegoed dat reeds gebruikt is, voor het uitbetalen van de journalisten te gebruiken.

Privacy
Wij behandelen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk. In ons privacy statement lees je daar meer over. Mocht je daarna nog vragen hebben, neem contact op met .

Aansprakelijkheid
Je gebruikt onze diensten voor eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die je als gevolg van het gebruik van onze dienst mocht ervaren.

Disclaimer
Trikker BV heeft veel aandacht aan de ontwikkeling van het nieuwslab besteed. Hebben e toch iets over het hoofd gezien? Laat het ons weten via .
Publicaties worden door de auteurs zelf geplaatst, zij zijn dan ook volledig verantwoordelijk voor hun eigen publicaties en alles wat zij daarbij gebruiken. Hiervoor maken we specifiek afspraken met de auteurs.
De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. Trikker BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor je besluiten en handelingen naar het vergaren van de informatie op deze website.
Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden is Trikker BV voor de content daar op geen enkele wijze verantwoordelijk.

Intellectueel Eigendom
De inhoud van onze diensten is door intellectueel eigendom (auteursrechten etc.) beschermd. We hechten waarde eraan, dat onze auteurs hun rechten zelf behouden (anders bij dan bij kranten en andere digitale diensten) en dat zij deze zelf zinvol in kunnen zetten.
Fair use betekent ook, dat jij als gebruiker deze auteursrechten en intellectueel eigendom respecteert: De diensten zijn enkel voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik in je eigen leesomgeving.
Met publicerende auteurs, bedrijven en organisaties maken we passende afspraken.

Klachtenregeling en geschillen
Als je ergens niet mee eens bent, dan horen we dat graag. Stuur je bericht naar en we reageren snel.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor onze regio.

WhatsApp ons